Οι φίλοι του μπλοκ

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

Centaurea musarum

Παρνασσός  07/07/2017

φωτογραφία Γιάννης Κοφινάς

Η Centaurea musarum (Boiss. & Orph. 1856) είναι στενοενδημικό είδος του Παρνασσού.

Περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων τω ν Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (RDB 1995) με τον χαρακτηρισμό Κρισίμως Κινδυνεύον (CR).

Ετυμολογία:

Centaurea < Centaurus < Κένταυρος (ο Κένταυρος Χείρων ήταν γιατρός και δάσκαλος του Ασκληπιού).

musarum < γενική πληθυντικού του musa < μούσα = των Μουσών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου