Οι φίλοι του μπλοκ

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Leontice leontopetalum

Οινόη, 24/02/2013


«Ζιζάνιο» των αγρών. Περιλαμβάνεται στο  Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (RDB).

Οινόη 23/02/2016