Οι φίλοι του μπλοκ

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Ajuga pyramidalis

Φαλακρό 12/07/2009

Η Ajuga pyramidalis L. 1753 είναι ευρωπαϊκό φυτό με εξάπλωση στην Ανατολική Μακεδονία.
Φύεται σε πετρώδεις πλαγιές και ξέφωτα δασών.
Ανθίζει Απρίλιο - Ιούλιο.


Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Acinos alpinus

Βέρμιο 11/07/2009

Ο Acinos alpinus (L.) Moench 1794 είναι ευρωπαϊκό φυτό με ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα. 
Βιότοπος: ασβεστολιθικοί βράχοι, πετρώδεις πλαγιές, βραχώδη εδάφη, σε υψόμετρα έως 2000 μέτρα.
Ανθίζει Ιούνιο - Σεπτέμβριο, ανάλογα με το υψόμετρο.

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys

Παρνασσός 29/05/2010 

Η Ajuga chamaepitys [χαμαί + πίτυς = πεύκο, χαμαιπεύκη] (L.) Schreb. 1774 είναι μεσογειακό φυτό, με εξάπλωση στην Ελλάδα  από την Στερεά Ελλάδα και βορειότερα.
Φύεται σε πετρώδεις θέσεις, όρια αγρών και θαμνότοπους, σε υψόμετρα έως 1200 μέτρα.
Ανθίζει από τον Μάρτιο μέχρι αργά το καλοκαίρι ανάλογα με το υψόμετρο.


Παρνασσός 29/05/2010


Βαρνάβας Αττικής 24/03/2011


Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Carlina lanata

Ηρακλειά 13/06/2008
photo (c) Γιάννης Γαβαλάς

Οι Καρλίνες είναι ακανθώδη φυτά, στα οποία δόθηκε το όνομα του Καρλομάγνου, επειδή θεωρείται ότι θεράπευσε το στράτευμά του από την πανώλη με κάποιο από αυτά.
Η Καρλίνα η εριώδης (Carlina lanata L. 1753) είναι μεσογειακό φυτό με ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα.
Βιότοπος: πετρώδεις πλαγιές, ακαλλιέργητοι αγροί και όρια καλλιεργούμενων αγρών, φρύγανα.
Ανθίζει το καλοκαίρι.

Centaurea triumfetti

Βόρας 11/07/2009

H Centaurea triumfetti (=θριαμβική) ανθίζει στην ορεινή ζώνη από τον Μάιο. Τη συναντάμε σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, σε ξέφωτα και πετρώδεις τοποθεσίες.

Centaurea solstitialis

Κυλλήνη (Ηλεία) 10/07/2009
photo (c) Ρένα Καρακατσάνη

Centaurea salonitana

Οίτη 25/07/2008

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Rindera graeca

Ταΰγετος 27/06/2009
photo (c) Γιάννης Κοφινάς

Η Rindera graeca (A. DC.) Boiss. & Heldr. 1846 είναι ενδημικό είδος της Ελλάδας. Ευδοκιμεί στην Πελοπόννησο, Βόρεια Πίνδο. Γράμμο και Εύβοια από 1600 έως 2300 μέτρα σε πετρώδεις τοποθεσίες.

Συνώνυμα:
Mattia graeca A. DC. 1846
Cynoglossum graecum (A. DC.) Greuter & Burdet 1981Κιθαιρώνας 03/04/2014


Κιθαιρώνας 03/04/2014