Οι φίλοι του μπλοκ

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Rindera graeca

Ταΰγετος 27/06/2009
photo (c) Γιάννης Κοφινάς

Η Rindera graeca (A. DC.) Boiss. & Heldr. 1846 είναι ενδημικό είδος της Ελλάδας. Ευδοκιμεί στην Πελοπόννησο, Βόρεια Πίνδο. Γράμμο και Εύβοια από 1600 έως 2300 μέτρα σε πετρώδεις τοποθεσίες.

Συνώνυμα:
Mattia graeca A. DC. 1846
Cynoglossum graecum (A. DC.) Greuter & Burdet 1981Κιθαιρώνας 03/04/2014


Κιθαιρώνας 03/04/2014
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου